Strona główna / Aktualności / Stadion Miejski umorzony

Stadion Miejski umorzony

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej umorzyła postępowanie w sprawie dotyczącej Stadionu Miejskiego w Poznaniu. Chodziło o przetargi na budowę. Postępowanie w zakresie obu czynów umorzono wobec stwierdzenia, iż czyny nie zawierają znamion czynów zabronionych, dlatego nie można ścigać podejrzanych.
Przedmiotem postępowania było podpisanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i na skutek niedopełnienia obowiązków w dniu 24.09.2009r. przez POSiR umowy na wykonanie projektów architektury wnętrz trybun I, II i III na łączną kwotę ponad 4,6 mln zł w trybie zamówienia z wolnej ręki i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego – informuje rzecznik prasowy prokuratury.
Ponadto w toku śledztwa wyjaśniano kwestię poświadczenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nieprawdy w piśmie z dnia 21.09.1009r. skierowanym przez POSiR do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych poprzez wskazanie, że określona spółka jest właścicielem autorskich praw do projektów budowlanych Stadionu Miejskiego w Poznaniu oraz w protokole postępowania o udzielenie zamówienia poprzez podanie, że przedmiotowe postępowanie polega na ingerencji w istniejącą dokumentację przetargową i tym samym związane jest z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych do istniejącej dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wszystkie prawa autorskie przeszły na zamawiającego.
Opisane wyżej zdarzenia zakwalifikowane zostały jako czyny z art. 231 § 2 k.k. tj. działanie na szkodę przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i z art. 271 § 1 i 3 k.k. tj. poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego działającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Postępowanie w zakresie obu czynów umorzono wobec stwierdzenia, iż czyny nie zawierają znamion czynów zabronionych. Ciekawe czy prokuratura umorzy także postępowanie w celu wyjaśnienia dlaczego na najbrzydszym i najdroższym stadionie w Polsce nie chce rosnąć trwa…

Sprawdź także

Sądowe roszady w Poznaniu

Minister Adam Bodnar powołał właśnie troje nowych prezesów w sądach w Poznaniu. Tutejsze i krakowskie …