Standardy praw człowieka

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Opracowania i analizy, standardy w zakresie ochrony praw człowieka zostały opublikowane trzy podręczniki Rady Europy, które w sposób szczegółowy omawiają orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie praw chronionych w Artykule 6, Artykule 8 oraz Artykule 9 Konwencji.Ze strony można pobrać opracowania, które w sposób szczegółowy omawiają orzecznictwo a zostały przetłumaczone i wydane przez Radę Europy w ramach programu HELP (Human Rights Education for Legal Professional: www.help.ppa.coe.int):
# Ochrona prawa do rzetelnego procesu w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka;
# Ochrona prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka;
# Ochrona prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …