Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Stanisław Kania uniewinniony

Stanisław Kania uniewinniony

Sąd Najwyższy w dniu 29 kwietnia br. po rozpoznaniu w Izbie Karnej kasacji Dyrektora Głównej Komsji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Stanisława Kani uniewinnionego od postawionych mu w sprawie wprowadzenia w 1981 r. stanu wojennego zarzutów. Kasację wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 3 czerwca 2013 r., którym utrzymano orzeczenie sądu pierwszej instancji. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 r. uniewinnił oskarżonego. Oskarżyciel wnosił w kasacji o uchylenie wyroków sądów obu instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpozna

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …