Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Starosta skazany za bezczynność

Starosta skazany za bezczynność

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: przewodniczący, sędzia WSA Maria Kwiecińska i sędziowie, sędzia WSA Barbara Drzazga oraz sędzia WSA Tomasz Świstak (sprawozdawca) stwierdzili przewlekłość postępowania prowadzonego przez starostę jednego z powiatów Wielkopolski. Zapłaci grzywnę w wysokości 1.000 zł.
Po rozpoznaniu sprawy ze skargi J.H. reprezentowanego przez Kuratora w osobie K.H. na bezczynność Starosty S. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził przewlekłe prowadzenie przez Starostę S. postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku J. H. z dnia 29 grudnia 1992 roku o zwrot nieruchomości wywłaszczonych decyzją Naczelnika Miasta S. z dnia […] 1976 roku.
WSA stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, dlatego wymierzył Staroście S. grzywnę w wysokości 1.000,- (tysiąc) złotych, oraz zasądził od Starosty S. na rzecz skarżącego kwotę 100,- (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …