Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Start Obywatelskiego Obserwatorium Demokracji

Start Obywatelskiego Obserwatorium Demokracji

Rusza Obywatelskie Obserwatorium Demokracji ? wspólna inicjatywa grupy organizacji pozarządowych działających na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych oraz lepszej jakości stanowionego prawa. W gronie inicjatorów Obserwatorium Demokracji znajdują się: Centrum CyfroweProjekt: Polska , Fundacja Panoptykon, Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, INPRIS ? Instytut Prawa i Społeczeństwa, Instytut Spraw Publicznych, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie Amnesty International, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Obywatelskie Obserwatorium Demokracji dokumentuje reakcje organizacji społecznych, instytucji i środowisk prawniczych i akademickich, grup zawodowych i obywateli na zmiany aktów prawnych dotyczących praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa. Na stronie Obserwatorium gromadzone są opinie, ekspertyzy i stanowiska organizacji pozarządowych i instytucji obywatelskich odnoszące się do tych aktów prawnych, które dotyczą praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa oraz usytuowania instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa. Inicjatywa ma charakter otwarty. Wszyscy zainteresowani procesem stanowienia prawa i monitorujący zmiany legislacyjne w interesujących ich obszarach zaproszeni są do przesyłania przygotowanych przez siebie opinii, a także uzupełniania repozytorium o opinie i dokumenty innych organizacji obywatelskich, które nie zostały wymienione na stronie Obserwatorium.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …