Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Egzaminy na 4. aplikacje

Egzaminy na 4. aplikacje

Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze w 2019 r.

W sobotę 28 września 2019 r. przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.

Egzaminy na aplikacje

Do egzaminów przed 59 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiło ponad 6 500 osób.

Egzaminy rozpoczęły się o godz. 11.00. Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań.

Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

na aplikację adwokacką – 2 384 osoby, zdało 1 311 osób, co stanowi 55% (w roku 2018 zdawalność wyniosła 54,7%).

na aplikację radcowską – 3 429 osób, zdało 1 898 osób, co stanowi 55,4% (w roku 2018 zdawalność wyniosła 52%).

na aplikację notarialną – 576 osób, zdało 316 osób, co stanowi 54,9% (w roku 2018 zdawalność wyniosła 32,7%).

na aplikację komorniczą – 147 osób, zdały 43 osoby, co stanowi 29,3% (w roku 2018 zdawalność wyniosła 46,4%).

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie – 74,5% oraz w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – 72,9%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Częstochowie – 29,2%.

Odnośnie do egzaminu na aplikację radcowską, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – 64,8% oraz w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie – 63%, najniższą zaś w komisjach egzaminacyjnych w Lublinie – 41,3% i w Wałbrzychu – 43,4%.

W przypadku egzaminu na aplikację notarialną, najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Gdańsku i we Wrocławiu – 58,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 51,6%.

Na egzaminie na aplikację komorniczą, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – 42,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 18,5%.

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnione – w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu – do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Na stronie resortu dostępne sa — Zestawy pytań testowych —

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

XXX

W sobotę 28 września 2019 r. o godz. 11.00 na terenie całego kraju, po raz czternasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz dwunasty państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą.
Wstępne wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 r.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Czas na rozwiązanie każdego z testów wynosi 150 minut. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzyma kandydat, który udzieli prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce przez 59 komisji egzaminacyjnych (21 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 25 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 7 komisji ds. przeprowadzenia egzaminu na aplikację komorniczą).

W skład każdej z komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób: przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości (sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego), osoby delegowane przez odpowiednie organy samorządów: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego oraz pracownik naukowy będący co najmniej doktorem habilitowanym nauk prawnych. W przypadku aplikacji adwokackiej i radcowskiej, w skład komisji wchodzi ponadto prokurator.

Do egzaminów dopuszczonych zostało 6 781 osób, w tym na:

  • aplikację adwokacką – 2 485 osób,
  • aplikację radcowską – 3 545 osób,
  • aplikację notarialną – 600 osób,
  • aplikację komorniczą – 151 osób.

W roku 2018 do egzaminów przystąpiło 6 937 osób, w tym na:

  • aplikację adwokacką 2 488 osób,
  • aplikację radcowską 3 674 osoby,
  • aplikację notarialną 596 osób,
  • aplikację komorniczą 179 osób.

Egzaminy te zdały 3 544 osoby, co stanowi 51% zdających.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że nie będzie wyższych opłat za aplikacje

Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra Sebastiana Kalety, zmieni sposób ustalania opłat, tak aby kandydaci na adwokatów, radców prawnych i notariuszy nie zostali dotknięci podwyżką.

  • Zdecydowałem, że podwyżki nie będzie, co groziło młodym prawnikom automatycznie, wraz ze wzrostem płacy minimalnej w kraju. Opłaty uiszczane przez nich pokrywają koszty ponoszone przez instytucje kształcące prawników, dlatego nie ma powodu, by dodatkowo obciążać młodych ludzi – powiedział Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (25 września 2019 r.) konferencji prasowej. Podkreślił, że to wiceminister Sebastian Kaleta dopilnował, by szybko zostały przygotowane odpowiednie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym opłat za aplikacje.

Co roku kilka tysięcy młodych prawników zdaje egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną. W 2018 roku prawie 3500 osób uzyskało pozytywny wynik z egzaminu i mogło rozpocząć naukę zawodu. W bieżącym roku do wrześniowych egzaminów zostało dopuszczonych łącznie 6630 osób. Ministerstwo Sprawiedliwości zadbało, by nie musiały się one obawiać podniesienia opłat za naukę.

Zmiany na rzecz młodych

Minister Ziobro przypomniał, że on osobiście oraz Prawo i Sprawiedliwość od lat działają na rzecz otwarcia zawodu prawniczego dla młodych ludzi. – W 2005 roku, kiedy otworzyliśmy dostęp do zawodów prawniczych, wbrew wielu członkom zawodowych korporacji i części polityków, przeprowadziliśmy prawdziwą rewolucję – przypomniał. – Skończyły się czasy, gdy dostęp np. do korporacji adwokackiej miały przede wszystkim osoby powiązane rodzinnie z tym środowiskiem.

  • Ministerstwo Sprawiedliwości cały czas interesuje się sytuacją i pracą młodych prawników – zapewnił wiceminister Sebastian Kaleta. – Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że po ponad 10 latach od otwarcia w Polsce dostępu do zawodów prawniczych Komisja bardzo pozytywnie ocenia te zmiany.

Opłaty na tym samym poziomie

Sytuacja finansowa młodych prawników na początku ich pracy i tak zwykle nie jest łatwa, stąd wsparcie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecny koszt, jaki musi ponieść aplikant, to około 5800 zł za rok. Opłatę wylicza się na podstawie wskaźników odnoszących się do minimalnego wynagrodzenia, które od przyszłego roku znacznie wzrośnie. Konsekwencją byłoby podwyższenie opłat za aplikacje. I to znaczne.

Biorąc pod uwagę wysokość proponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę (plany na rok 2020 to 2600 zł), przy obecnie obowiązujących wskaźnikach wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką i radcowską wyniosłaby 6760 zł, a za aplikację notarialną 6890 zł. Do podwyżki jednak nie dojdzie.

Minister Sprawiedliwości, w trosce o przyszłych aplikantów, postanowił zmienić wskaźniki, od których zależy wysokość opłat. Dzięki temu opłaty pozostaną bez zmian.
Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

B. Morawiec bez zarzutów

Izba Dyscyplinarna SN (organu, który nie jest sądem w myśl uchwały trzech połączonych izb SN …