Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Startują aplikacje prawnicze

Startują aplikacje prawnicze

Na terenie całego kraju w sobotę 28 września 2019 r. o godz. 11.00 po raz czternasty, zostaną przeprowadzone państwowe egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską i notarialną oraz po raz dwunasty państwowy egzamin wstępny na aplikację komorniczą.

Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzymają kandydaci, którzy odpowiedzą poprawnie na minimum 100 pytań.

Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 21 miastach w Polsce.

Do chwili obecnej powołane zostały 53 komisje egzaminacyjne (19 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 21 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej, 7 komisji do przeprowadzenia egzaminu na aplikację komorniczą), w tym 4 dodatkowe komisje w Warszawie: 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i 2 komisje do przeprowadzenia egzaminu wstępnego na aplikację radcowską.

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz z odpowiednimi dokumentami, możliwe jest:

  • wydłużenie czasu na rozwiązywanie zestawu pytań testowych (150 minut) o połowę tj. o 75 minut,
  • udzielenie zgody przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcę na szczególny sposób rozwiązywania zestawu pytań testowych.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów wstępnych upłynął w dniu 14 sierpnia 2019 r.

Według stanu na dzień 16 sierpnia 2019 r. zgłoszenie do tych egzaminów złożyło łącznie ok. 6 100 kandydatów, w tym:

  • na aplikację adwokacką ok. 2 140 osób,
  • na aplikację radcowską ok. 3 300 osób,
  • na aplikację notarialną ok. 530 osób,
  • na aplikację komorniczą ok. 130 osób.

Liczby te mogą ulec zmianie z uwagi na wpływ zgłoszeń wysłanych pocztą.

Dla przypomnienia – w 2018 r. do egzaminów wstępnych na aplikacje dopuszczone zostały łącznie 7 192 osoby, a przystąpiło 6 937, spośród których:

  • na aplikację adwokacką – dopuszczonych zostało 2 583 osoby, przystąpiło 2 488 osób, zdało 1 360 osób, tj. 54,7%,
  • na aplikację radcowską – dopuszczonych zostało 3 805 osób, przystąpiły 3 674 osoby, zdały 1 906 osób, tj. 51,9%,
  • na aplikację notarialną – dopuszczonych zostało 618 osób, przystąpiło 596 osób, zdało 195 osób, tj. 32,7%,
  • na aplikację komorniczą – dopuszczonych zostało 186 osób, przystąpiło 179 osób, zdały 83 osoby, tj. 46,4%.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Nie, dla politycznego knebla

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 19-12-2021 w sprawie przyjęcia przez Sejm tzw. …