Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Stawki za urzędówki do TK

Stawki za urzędówki do TK

Naczelna Rada Adwokacka złoży w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie konstytucyjności i zgodności z przepisami ustawy Poa rozporządzenia o taksach adwokackich. Taką decyzję podjęto na posiedzeniu plenarnym NRA. NRA zamierza zaskarżyć m.in. przepis dotyczący stawki minimalnej za prowadzenie sprawy o odszkodowanie.NRA zamierza zaskarżyć m.in. przepis dotyczący stawki minimalnej za prowadzenie sprawy o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, które wyceniono na 120 zł. Rada podważa też zgodność ustanowionych stawek w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, które za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie wynosi 240 zł, a za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi ? 120 zł. Podczas posiedzenia plenarnego adwokaci przyjęli również uchwałę, w której sprzeciwiają się planom likwidacji samorządu zawodowego urbanistów, który jest jednym z samorządów zawodów zaufania publicznego (czytaj uchwałę). ? Planowana likwidacja Izby Urbanistów wpłynie negatywnie na 3-płaszczyznowe regulacje samorządowe w zakresie planowania przestrzennego, architektury oraz inżynierii budowlanej, które odpowiadają podziałowi zadań tych samorządów i określają związaną z danym obszarem odpowiedzialność. ? czytamy w uchwale. Zdaniem NRA integralność i niezależność tych samorządów gwarantują zasady ładu przestrzennego, bezpieczeństwo inwestycji i odpowiednie kształtowanie środowiska, dlatego NRA zwraca się do projektodawców o zaniechanie prac nad likwidacją Izby Urbanistów. Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej dyskutowali także o zorganizowaniu kolejnej akcji Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Zdaniem niektórych odwołanie akcji miałoby być protestem przeciwko niskim stawkom za sprawy prowadzone z urzędu, które de facto są działalnością pro bono. Niemniej argumenty drugiej strony, że akcja jest kierowana do najsłabszych i najuboższych obywateli, ponadto cieszy się wielkim zainteresowaniem, przekonały niezdecydowanych. Kolejna akcja zatem odbędzie się w całej Polsce jesienią. Pro bono wolne od podatku? 20 czerwca podczas seminarium w Instytucie Spraw Publicznych, Ministerstwo Gospodarki przedstawiło propozycję mającą znaleźć się w tzw. czwartej ustawie deregulacyjnej. Propozycja dotyczy wyłączenia z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób niezamożnych objętych pomocą społeczną w sytuacji złożenia przez nie dokumentu poświadczającego korzystanie z tej pomocy. W celu kompleksowego uregulowania tego zagadnienia resort zaproponował także zwolnienie z podatku dochodowego beneficjenta bezpłatnej pomocy prawnej. W toku dyskusji wskazywano na zawężony krąg osób, do których pomoc zwolniona z podatków miałaby trafiać ? propozycja ministra gospodarki dotyczy wyłącznie osób korzystających z pomocy społecznej. Propozycja Naczelnej Rady Adwokackiej zmierza do poszerzenia tej grupy o wszystkie osoby uprawnione do jej korzystania.
adw. Magdalena Fertak wiceprzewodnicząca Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy NRA

Sprawdź także

Tydzień Konstytucyjny

Do tegorocznej edycji Tygodnia Konstytucyjnego zgłosiło się prawie 1100 szkół w całym kraju. Nadal brakuje …