Strona główna / Listy / Staż w niemieckiej kancelarii

Staż w niemieckiej kancelarii

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ) we współpracy z Niemiecką Federalną Izbą Adwokacką
(Bundesrechtsanwaltskammer) oraz Stowarzyszeniem Prawników Niemieckich (Deutscher Anwaltverein) zapraszają do udziału w programie praktyk/stażu dla prawników. Termin praktyk/stażu: 23 sierpień – 29 wrzesień 2018 roku. O staż mogą się ubiegać młodzi prawnicy (poniżej 35 roku życia), zajmujący się prawem cywilnym i handlowym. Mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe, o staż mogą się również ubiegać osoby na ostatnim roku aplikacji. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. O staż nie mogą ubiegać się prawnicy, którzy pracują w niemieckiej kancelarii prawnej. Wymagania formalne: Wnioskodawcy ubiegający się o udział w programie muszą złożyć do IRZ następujące dokumenty: – wypełniony formularz zgłoszeniowy (wyłącznie formularze zgłoszeniowe wypełnione na komputerze zostaną zaakceptowane) (pobierz formularz), – jedno zdjęcie paszportowe (kolorowe zdjęcie z dobrą rozdzielczością), które może być umieszczone na formularzu zgłoszeniowym lub przesłane osobno (wymagany format JPEG), – życiorys w języku niemieckim (napisany komputerowo) zawierający pełny adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną do IRZ na adres vitzthum@irz.de do dnia 28 marca 2018 roku. Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów aplikacyjnych dodatkowo pocztą. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Sprawdź także

Ucywilizować dożywocie

Zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia w przypadku kary dożywocia – do zmiany. RPO pisze do MS …