Staże dla prokuratorów

Prokurator generalny – Andrzej Seremet postanowił stworzyć – zainteresowanym prokuratorom prokuratur apelacyjnych i okręgowych – możliwość bliższego zapoznania się z realizacją zadań prokuratora generalnego w zakresie problematyki konstytucyjnej. Zainteresowani tą problematyką prokuratorzy będą mogli z bliska przyjrzeć się tej działalności. Praktyczna realizacja tego pomysłu polegałoby na swoistym ?stażu” – w formie delegacji – w Biurze Spraw Konstytucyjnych , z możliwością ubiegania się o przedłużenie delegacji w przypadku pozytywnej oceny pracy danej osoby w tym Biurze i takiej woli samego zainteresowanego.
Docelowo w BSK czynności powinni wykonywać prokuratorzy Prokuratury Generalnej, ponieważ wymóg uczestnictwa w rozprawach przed Trybunałem Konstytucyjnym prokuratorów posiadających stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej wynika wprost z ustawy o TK.
Staż w ramach delegacji do BSK powinien być traktowany również jako przygotowanie do ewentualnego ubiegania się przez zainteresowanego o awans na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej w przypadku zwolnienia takiego stanowiska lub utworzenia nowego w tej komórce organizacyjnej.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …