Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Stosowanie orzeczeń ETPCz w praktyce

Stosowanie orzeczeń ETPCz w praktyce

Poczynając od ubiegłego roku Pełnomocnik MSZ ds. postępowań przed ETPCz, po konsultacji ze środowiskiem prawniczym, przyznaje raz do roku nagrodę dla sędziego sądu powszechnego, będącego autorem orzeczenia możliwie najpełniej odwołującego się do postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz standardów
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Każdego roku nagroda związana jest z określoną kategorią praw i wolności gwarantowanych Konwencją oraz protokołami dodatkowymi. Konkurs ma na celu upowszechnianie standardów strasburskich w orzecznictwie krajowym, zaś nagrodą jest udział wyróżnionego sędziego w wizycie studyjnej do Strasburga połączonej z uczestnictwem w charakterze widza w rozprawie przed Trybunałem.
Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była standardom odnoszącym się do problematyki wolności słowa (art. 10 Konwencji) i jej zwyciężczynią okazała się Pani Iwona Wiśniewska ? Bartoszewska, Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, wyróżniona z racji sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie o zniesławienie, w którym szeroko odwołano się do standardów orzecznictwa ETPCz związanych z tą problematyką. Przyszłoroczna nagroda zostanie poświęcona tematyce zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w świetle art. 3 Konwencji. Nagrodzony wyrok jest dostępny na stronie internetowej.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …