Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Stosowanie prawa podatkowego

Stosowanie prawa podatkowego

Już 4 maja 2011r. w 6. największych miastach w Polsce, rozpocznie się cykl bezpłatnych konferencji ?Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego?. Organizatorami programu szkoleniowego są wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Spotkania skierowane są do doradców podatkowych, prawników, właścicieli firm, dyrektorów finansowych i głównych księgowych. Mają na celu prezentację najbardziej doniosłych orzeczeń sądów administracyjnych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z zakresu najważniejszych podatków oraz procedury podatkowej wraz z ich konsekwencjami w zakresie interpretacji przepisów polskiego prawa podatkowego.
Ponadto uczestnikom konferencji zostaną przedstawione skutki przyjętych interpretacji w kontekście planowanych zmian w przepisach podatkowych oraz linie orzecznicze w poszczególnych dziedzinach prawa podatkowego, wynikające z dotychczasowej praktyki orzeczniczej. Program szkoleń obejmuje cykl 6. bezpłatnych konferencji w różnych miastach w Polsce, tj.: 04.05 Warszawa, 05.05 Gdańsk, 06.05 Poznań, 09.05 Wrocław, 10.05 Katowice i 11.05. Kraków. Ich wspólnym tematem jest rola orzecznictwa sądowego, natomiast w zależności od miasta, program szkoleniowy będzie obejmował dodatkowo analizę orzeczeń z zakresu podatku VAT, obu podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Szczegółowe informacje na temat zakresu merytorycznego poszczególnych konferencji znajdują się na stronie internetowej ? http://www.doradcapodatkowy.abc.com.pl/orzecznictwo/index.php.
Do grona prelegentów zaproszono m.in. sędziów NSA ? swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z uczestnikami spotkań Bogusław Dauter, Sylwester Marciniak, Adam Bącal i Jan Rudowski. Udział w programie szkoleniowym to doskonała okazja, aby pogłębić kompetencje doradców podatkowych w sprawach związanych z procedurą podatkową i sądowo-administracyjną na przykładzie konkretnych zagadnień materialno-prawnych oraz wzbogacić ich wiedzę w zakresie zagadnień związanych z prawidłową interpretacją zdarzeń prawnych kreowanych w drodze wykładni orzeczniczej. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Umożliwia ono zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, w wymiarze 4 godzin.
Zgłaszać się można poprzez stronę internetową, wypełniając odpowiedni formularz. Liczba miejsc ograniczona! Bliższych informacji udziela: Magdalena Mikołajczak Tel: +48 606 938 073 email:http://mce_host/m.mikolajczak@mediaforum.pl

Sprawdź także

Polskie wokandy w UE

Wokanda polska w Luksemburgu: 22 – 29 listopada w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Unii Europejskiej …