Strona główna / Aktualności / Strach przed gender

Strach przed gender

?W imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pragnę wyrazić zaniepokojenie atakiem niektórych mediów na Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz, w związku z listem wystosowanym przez RPO do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej w przedszkolach? ? czytamy w liście otwartym Fundacjipodpisanym przez Danutę Przywarę, prezes HFPC. Zdaniem Fundacji, wystąpienie RPO do MEN miało na celu podkreślenie wagi edukacji antydyskryminacyjnej. Podjęcie w tym zakresie dialogu instytucjonalnego przez RPO było niczym innym, jak realizacją zadań konstytucyjnych i ustawowych, nakierowanych na monitorowanie realizacji polityki równościowej. ?W naszym przekonaniu program edukacji przedszkolnej zawierający treści dotyczące równości płci i stereotypów związanych z płciami oraz dążący do zapewnienia faktycznego równego traktowania kobiet i mężczyzn nie narusza prawa rodziców wyrażonego ani praw gwarantowanych Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności? ? czytamy w liście otwartym.
W liście HFPC wyraża również poparcie dla działań Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz oraz dokonanej przez nią oceny potrzeby prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej. ?(…) budzi nasze ogromne zaniepokojenie atakowanie RPO za zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji urzędu Rzecznika? ? czytamy w liście HFPC. List otwarty dostępny jest na stronie HFPCz.

Sprawdź także

Na granicę powróci prawo

Wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek spotkał się z osobami, które dbają o przestrzeganie praw człowieka przy …