Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Strajk pracowników Temidy

Strajk pracowników Temidy

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk spotkał się 24 września 2014 r. w siedzibie resortu z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w jednostkach wymiaru sprawiedliwości. Minister wysłuchał głosów przedstawicieli protestujących pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawionych przez nich postulatów.Podczas spotkania ustalono, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane, a strona związkowa wypracuje propozycje i rekomendacje zmian zarówno legislacyjnych, jak i systemowych, których celem będzie poprawa sytuacji pracowników wymiaru sprawiedliwości. Podczas spotkania Minister Cezary Grabarczyk poinformował, że Rada Ministrów wyraziła dzisiaj zgodę na przesunięcie w ramach budżetu wymiaru sprawiedliwości na 2015 r. 10 mln. zł, na zwiększenie poziomu wynagrodzeń dla asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników sądów powszechnych kosztem innych wydatków. Minister Sprawiedliwości zwrócił też uwagę, że 19 września 2014 r. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, zakładającym podwyższenie wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników sądów z poziomu 1 126 zł do kwoty 1 600 zł. Teraz rozporządzenie czeka na podpis Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Obrony Narodowej. Dotychczasowe działania Ministra Sprawiedliwości i sądów powszechnych spowodowały, że już w I półroczu 2014 r. wynagrodzenia pracowników sądów zmieniły się na lepsze i bardziej sprawiedliwe, a struktura zatrudnienia powoli dostosowywana jest do potrzeb sądów. W I półroczu 2014 r. w wyniku podjętych działań grupie 2 866 pracowników sądów w ramach posiadanych przez sądy środków podwyższono wynagrodzenia zasadnicze (w przedziale od 96 zł do 323 zł). Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło także prace nad nowym aktem prawnym dotyczącym pracowników sądów i prokuratury. Projekt założeń projektu ustawy przewiduje ukształtowanie w sądach powszechnych takiego systemu wynagrodzeń pracowników, aby nie dochodziło do rażących dysproporcji wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach i porównywalnym obciążeniu pracą, zarówno w danej jednostce, jak i między sądami różnego szczebla.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości
X X X
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ?Solidarność? Pracowników Sądownictwa oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP organizują w dniach 21-26 września 2014r. akcję protestacyjną pracowników Sądów i Prokuratury. W ramach akcji przewidziano m.in. rozbicie miasteczka przed Ministerstwem Sprawiedliwości, przedstawienie postulatów w Ministerstwie Sprawiedliwości, akcja informacyjna dla mieszkańców Warszawy, różnego rodzaju happeningi. Protest główny przewidziano na dzień 24 września (środa), w godzinach 11.00-15.00. Delegacja protestujących uda się do MS po odpowiedź na postulaty, odbędzie się również konferencja prasowa. Dalszy ciąg protestu będzie miał miejsce 25 września w Brukseli. Wówczas odbędzie się konferencja prasowa oraz spotkanie z eurodeputowanymi w Parlamencie Europejskim, rozdane zostaną także informacje o sytuacji pracowników sądów (w tym kuratorów) i prokuratury w Polsce, w tłumaczeniu na język angielski.

Sprawdź także

Tydzień Konstytucyjny

Do tegorocznej edycji Tygodnia Konstytucyjnego zgłosiło się prawie 1100 szkół w całym kraju. Nadal brakuje …