Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Strasburg a lekcje etyki

Strasburg a lekcje etyki

15 czerwca 2010 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Grzelak przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła realizacji przepisów regulujących organizowanie w szkołach lekcji etyki. W sprawie wykonania tego wyroku Rzecznik Praw Obywatelskich występował do Ministra Edukacji Narodowej pismem już 9 lipca 2010 r. W swoim piśmie Rzecznik stwierdził m. in., iż Trybunał nie podważył obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących nauczania religii/etyki, co potwierdza następująca konstatacja: ?Trybunał stwierdza, iż system nauczania religii i etyki przewidziany w polskich uregulowaniach – przyjmując wzorowe stosowanie tych uregulowań – mieści się w zakresie swobody.(…) Trybunał w swoim wyroku podkreślił istotne znaczenie praktycznej realizacji przewidzianej w art. 9 Konwencji zasady wolności myśli, sumienia i wyznania.(…) Pluralizm stanowi nieodłączną część wywalczonego przez stulecia demokratycznego modelu społeczeństwa. Wolność ta obejmuje m. in. prawo do posiadania lub nie posiadania przekonań religijnych i do wyznawania lub nie wyznawania religii”.
Odpowiedź Minister Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. wskazywała na systematyczne prace nad umożliwieniem coraz większej liczbie chętnych udział w lekcjach etyki. Nie rozwiązuje to jednak sprawy wykonania wyroku ETPC. Do problemu konieczności wykonania wyroku ETPC i podjęcia zdecydowanych działań w tym zakresie Biuro Rzecznika nawiązało ponownie w piśmie skierowanym do MEN w dniu 20 maja 2011 r.. W odpowiedzi z dnia 27 czerwca 2011 r. Biuro Rzecznika zostało poinformowane o trwających między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych uzgodnieniach w sprawie sposobu wykonania wyroku ETPC w sprawie Grzelak przeciwko Polsce. (..)
Do 9 stycznia 2012 r. nie udało się Biuru Rzecznika uzyskać informacji o stanie uzgodnień MEN i MSZ oraz o praktycznych działaniach na rzecz wykonania wyroku ETPC. Dlatego RPO zwrócił się do Krystyny Szumilas szefa MEN o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu wykonania wytycznych zawartych w wyroku strasburskiego Trybunału w sprawie Grzelak. Ludzie listy piszą, a wyrok ETPCz. Wciąż leży w koszu. Ciekawe jak długo?

Sprawdź także

Antysemici z PiS

Europoseł Grzegorz Braun, były premier Mateusz Morawiecki i byli ministrowie z jego rządu Piotr Glińśki …