Strona główna / Aktualności / Strategia wymiaru sprawiedliwości

Strategia wymiaru sprawiedliwości

W Warszawie, w Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona procesowi wdrażania strategii systemu wymiaru sprawiedliwości na tle doświadczeń europejskich w kontekście zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej oraz Rady Europy i jej agend. – Chciałbym, by podczas tej konferencji, ucierały się poglądy związane ze sposobem
wdrażania dokumentu strategicznego, który porządkuje cele i priorytety wymiaru sprawiedliwości na kolejne lata a także, by w trakcie obrad powstawały pomysły na projekty, które warto w ramach tego dokumentu realizować ? mówił podczas otwarcia spotkania Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Uczestnicy międzynarodowej konferencji dyskutowali nad wspólną strategią opracowaną dla sądownictwa, prokuratury, więziennictwa, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Głównym celem strategii jest budowanie zaufania społecznego do systemu wymiaru sprawiedliwości.
Strategia zakłada, iż osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez budowanie sprawnego, spójnego, efektywnego i ukierunkowanego na obywatela systemu wymiaru sprawiedliwości. Jedną z najważniejszych idei, jaka przyświeca pracom przy tworzeniu strategii, jest wyprowadzenie myślenia o wymiarze sprawiedliwości z wąskich ścieżek, po których do tej pory poruszały się poszczególne podmioty zaangażowane w proces modernizacji systemu wymiaru sprawiedliwości. Utrzymywanie się takiej sytuacji spowodowało, że wiele instytucji zatraciło poczucie podstawowego sensu swojej działalności, skupiając się przede wszystkim na sobie. Tymczasem potrzebne jest spojrzenie całościowe, wzbijające się ponad postrzeganie wymiaru sprawiedliwości z perspektywy wewnętrznej osób zaangażowanych w jego funkcjonowanie.
– Takie szerokie ujęcie myślenia o wymiarze sprawiedliwości prowadzi nas do konstatacji, że najważniejszym punktem odniesienia naszej pracy powinien być obywatel i jego prawa ? zaznaczył w trakcie przemówienia Sekretarz Stanu Jerzy Kozdroń. (…) Wierzę, że podejmowane przez nas dziś działania będą w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, w której między innymi dzięki sprawności działania i większemu skupieniu na obywatelu i jego prawach, wymiar sprawiedliwości w Polsce zacznie być postrzegany, jako układ instytucji, na których można polegać ? podkreślił. Organizatorami Konferencji są Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był celom budowania i metodom wdrażania strategii w kontekście doświadczeń reform systemów sądowniczych w Europie, oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego i rekomendacji Rady Europy i Komisji Europejskiej.
Dzień drugi konferencji został zaplanowany, jako forum wymiany poglądów na temat operacjonalizacji strategii i możliwości sfinansowania planowanych działań ze środków unijnych w perspektywie 2014 ? 2020. W konferencji wzięli udział prezesi i dyrektorzy sądów, którzy uczestniczą w realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem ?Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych? Case Managament?, partnerzy międzynarodowi, przedstawiciele Komisji Europejskiej i Rady Europy oraz organizacji pozarządowych monitorujących działalność wymiaru sprawiedliwości.
Projekt realizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w okresie od lipca 2012 do grudnia 2014 r. jest skoncentrowany na usprawnieniu dwóch subprocesów zarządzania sądami ? zarządzania przepływem spraw i zarządzania postępowaniami sądowymi. Jest kontynuacją projektu realizowanego przez Krajową Szkołę ?Doskonalenie zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości.? Obydwa projekty zostały dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę ok. 60 000 000 PLN.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …