Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Straż Graniczna ignoruje ETPC

Straż Graniczna ignoruje ETPC

HFPC złożyła wniosek do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wydanie tzw. zarządzenia tymczasowego (interim measures) w sprawie trzech syryjskich uchodźców. Cudzoziemcy od tygodnia bezskutecznie ubiegają się o możliwość złożenia wniosku o udzielenie im ochrony międzynarodowej na przejściu granicznym w Terespolu. Jako osoby pochodzące zogarniętej konfliktem zbrojnym Syrii posiadają poważne podstawy do tego, żeby taką ochronę w Polsce uzyskać, jednak Straż Graniczna już czterokrotnie odmówiła im wjazdu. Trybunał przychylił się do wniosku HFPC i wydał 20 lipca zarządzenie w trybie Reguły 39, nakazujące polskim władzom nieodsyłanie syryjskich uchodźców na Białoruś. Pomimo że Straż Graniczna została poinformowana o treści zarządzenia Trybunału jeszcze przed odjazdem pociągu powrotnego z Terespola do Brześcia, nie zastosowała się do jego treści i odmówiła Syryjczykom wjazdu na terytorium Polski i odsyłając ich na Białoruś. ?Straż Graniczna po raz kolejny nie zastosowała się do zarządzeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odsyłając uchodźców wbrew prawu na Białoruś? ? mówi Marta Górczyńska, prawniczka HFPC i autorka wniosku do Trybunału. ?Warto podkreślić, że Trybunał wydaje zarządzenia tymczasowe niezwykle rzadko i jedynie w bardzo wyjątkowych sprawach, w których wnioskodawcy grozi doznanie poważnej i nieodwracalnej krzywdy. Działania Straży Granicznej nie tylko zatem w oczywisty sposób naruszają prawo i podważają rozstrzygnięcia Trybunału, ale także narażają cudzoziemców na realne niebezpieczeństwo? ? dodaje Marta Górczyńska. HFPC planuje złożenie w tej sprawie skargi do Trybunału.

Sprawdź także

SN uchyla decyzję neoSN

​Izba Karna Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca, ponieważ w składzie …