Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Strefa płatnego parkowania w NSA

Strefa płatnego parkowania w NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie oddalającego skargę Rzecznika na przepisy uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, które nakładają na kierowców umieszczanie dowodu oplaty za przednią szybą. W ocenie NSA, w zakresie ustawowego upoważnienia do określenia sposobu pobierania opłaty za parkowanie mieści się uprawnienie rady gminy (miasta) do zamieszczenia w uchwale ustanawiającej strefę płatnego regulacji wskazujących konkretny sposób potwierdzania, że obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie został wykonany przez kierowcę.
Wyrok NSA – zdaniem RPO- stoi w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych, w myśl której upoważnienie do określenia sposobu pobierania opłaty za parkowanie uprawnia organ gminy (miasta) do ustalenia w akcie prawa miejscowego wyłącznie sposobu, w jaki kierowcy mają spełniać świadczenie pieniężne z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania (np. poprzez wykupienie biletu w parkomacie).

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …