Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

Studenci prawa zadowoleni

Podczas uroczystej gali w Warszawie Kongresu „Prawo dla Odpowiedzialności” zostały zaprezentowane wyniki badania „Studenci Prawa w Polsce” 2018. Badanie jest przeprowadzane od 19 lat przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland na wydziałach prawa w całym kraju. Jest to jedyne ogólnopolskie badanie opinii studentów prawa
, które co roku przedstawia efekty rozwoju rynku praktyk prawniczych, edukacji, samorządów prawniczych i samych studentów. Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone na największej, jak dotychczas, próbie 1573 studentów z 29 wydziałów prawa i 17 miast w Polsce. Z Badania wynika, że 55% studentów prawa jest zadowolonych z poziomu kształcenia na swoich uczelniach.
Po raz pierwszy zadowoleni stanowią bezwzględną większość ankietowanych. Co ważniejsze, tylko 13% studentów prawa jest „zdecydowanie” lub „raczej” niezadowolonych. Pozostali (32%) nie potrafili jednoznacznie opowiedzieć się po którejkolwiek ze stron. Jest to ewidentny znak, że coś na wydziałach prawa w Polsce zaczyna się zmieniać. I to na lepsze.

Sprawdź także

12 polityków PiS oskarżonych

Po kilkuletniej batalii prawnej Rafał Gaweł, szef Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, uzyskał prawo …