Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Studia Podyplomowe Mediacji

Studia Podyplomowe Mediacji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na roczne (dwusemestralne) Studia
Podyplomowe Mediacji. Szczegółowe informacje można znaleź na stronie OIRP w Poznaniu

Sprawdź także

Zjazd „Iustitii”

Prawo nie rodzi się z bezprawia. Oczekujemy rozliczenia zła, które zostało wyrządzone – uchwała XXX …