Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Stygmatyzm religijny w przedszkolach

Stygmatyzm religijny w przedszkolach

W skargach wpływających do Biura RPO donosi w wystąpieniu do Ministerstwa Edukacji narodowej podnoszony jest problem dotyczący nieuczestniczenia w zajęciach z religii. Skarżący informują, że w przedszkolach i szkołach zdarzają się przypadki żądania od rodziców pisemnych oświadczeń, że ich dziecko nie będzie uczestniczyło w lekcjach religii. Opisane postępowanie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, które dotyczą jedynie oświadczeń chęci uczestnictwa w zajęciach i może być odebrane jako forma dyskryminacji ze względu na przekonania religijne lub bezwyznaniowość. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie zwrócenia uwagi kuratorom oświaty, a za ich pośrednictwem dyrektorom placówek oświatowych, na konieczność stosowania obowiązujących we wskazanym zakresie przepisów prawa i powiadomienie Rzecznika o podjętych działaniach.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …