Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Świadczenia rodzinne przez Internet

Świadczenia rodzinne przez Internet

Sprawy dotyczące świadczeń rodzinnych załatwiać przez Internet. To istota nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw przyjetych na 96. posiedzeniu Sejmu. Nowelizacja zakłada informatyzację i integrację działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocyspołecznej oraz wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także Karty Dużej Rodziny. Nowe przepisy mają usprawnić proces wnioskowania o świadczenia i ich przyznawania, skrócić czas wydania decyzji i umożliwić dokładniejszą weryfikację uprawnień. Elektronicznie będzie można składać wnioski oraz odbierać wydane decyzje. Ustawa wprowadza też możliwość przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza. Usprawni to działania pracowników socjalnych.
Nowelizacja umożliwia także Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, kierownikom ośrodków pomocy społecznej i pracownikom socjalnym bezpłatny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Informacje w niej zawarte są pomocne przy ustalaniu sytuacji majątkowej osób ubiegających się o świadczenia. Zmiana usprawni też m.in. działania gmin, wspierających komorników sądowych, wobec dłużników alimentacyjnych. Ustawą zajmą się senatorowie.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …