Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Świat w obronie praw Białorusinów

Świat w obronie praw Białorusinów

48 organizacji pozarządowych z 24 krajów, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, podpisało się pod listem do Aleksandra Łukaszenki, aby zaprotestować przeciwko trwającej od początku marca fali represji na Białorusi ? zatrzymaniom dziennikarzy i uczestników demonstracji przeciwko prezydenckiemu dekretowi nr 3, który nakłada specjalny podatek
na osoby niepracujące i poszukujące pracy. Sygnatariusze listu ?zdecydowanie potępiają zatrzymywanie i prześladowanie pokojowych demonstrantów, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, działaczy społecznych, anarchistów i członków białoruskich partii opozycyjnych? i wskazują na niezgodność wspomnianego dekretu z białoruską konstytucją oraz międzynarodowymi konwencjami chroniącymi prawa człowieka. Apelują o anulowanie dekretu nr 3, uwolnienie wszystkich zatrzymanych i zapewnienie, że demonstracje zaplanowane na najbliższą sobotę 25 marca 2017 r. (białoruski Dzień Wolności) odbędą się i nie pociągną za sobą kolejnych represji. Według informacji białoruskich i międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka od 3 do 22 marca 2017 r. zatrzymano na Białorusi 250 osób, w tym co najmniej 31 dziennikarzy. Około połowie zatrzymanych zasądzono kary od 3 do 15 dni aresztu, a wobec pozostałych zastosowano inne formy represji.
Oświadczenie polskiego MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych z niepokojem odnotowało sposób, w jaki władze Białorusi utrudniały przeprowadzenie pokojowego protestu w Mińsku 25 marca 2017 roku. Prewencyjne zatrzymania i aresztowania, jak również zastraszanie dziennikarzy i działaczy niezależnych organizacji, do których to aktów dochodziło zarówno w minionym tygodniu, jak i w dniu protestu, w tym przeszukanie lokali organizacji ?Wiosna?, a także utrudnianie manifestantom dotarcia na miejsce demonstracji w Mińsku, to przykłady łamania podstawowych swobód obywatelskich i praw człowieka w ostatnim czasie na Białorusi. Apelujemy o zaprzestanie stosowania przemocy przez służby porządkowe i o natychmiastowe zwolnienie zatrzymanych z aresztów. Podstawy, na których UE chce budować trwałe relacje z Białorusią, to poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, w tym wolności słowa, prawa do zrzeszania się i zgromadzeń oraz przestrzeganie praw politycznych wszystkich ruchów społecznych, zgodnie z międzynarodowymi standardami i zobowiązaniami.
Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …