Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Światowy Szczyt Prawników

Światowy Szczyt Prawników

Prokurator generalny RP Andrzej Seremet oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wzięli udział w Światowym Szczycie Prawniczym, który odbył się w Londynie (23-24 lutego 2015 r). Wiceminister sprawiedliwości spotkał się z Parlamentarnym Podsekretarzem Stanu w brytyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości, Shaileshem Varą. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w Światowym Szczycie Prawniczym, który odbył się w Londynie (23-24 lutego 2015 r). Wiceminister sprawiedliwości spotkał się z Parlamentarnym Podsekretarzem Stanu w brytyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości, Panem Shaileshem Varą. W spotkaniu tym uczestniczył także prokurator generalny Andrzej Seremet. Podczas spotkania podsekretarz stanu omówił kwestie współpracy związanej z przekazywaniem skazanych, które reguluje decyzja ramowa w sprawie wzajemnego uznawania kar pozbawienia wolności 2008/909/WSiSW, przyjęta 27 listopada 2008r.
Ustanowione przez nią zasady usprawniają procedurę uznania i wykonania kary pozbawienia wolności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Ponadto rozmawiano o udziale Wielkiej Brytanii w instrumentach dotyczących praw procesowych przyjmowanych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, czyli po 1 grudnia 2009 r. Współpraca w tym trybie ma istotne znaczenie ze względu na ilość obywateli polskich przebywających w Wielkiej Brytanii.
Natomiast prokurator generalny Andrzej Seremet podczas spotkania omówił kwestie współpracy z organami brytyjskimi w zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych. Ponadto rozmawiano o udziale Wielkiej Brytanii w instrumentach dotyczących praw procesowych przyjmowanych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, czyli po 1 grudnia 2009 r. Współpraca w tym trybie ma istotne znaczenie ze względu na ilość obywateli polskich przebywających w Wielkiej Brytanii. Andrzej Seremet spotkał się również z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie Witoldem Sobkowem.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …