Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Święto administracji podatkowej

Święto administracji podatkowej

31 lipca jest Dniem Skarbowości. To święto administracji podatkowej zostało ustanowione oficjalnie przez Sejm w 2010 r. na mocy nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Od 2008 r. było obchodzone na postawie zarządzenia Ministra Finansów. Dzień Skarbowości upamiętnia uchwalenie ustawy z 31 lipca 1919 r. o
tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej. Obecnie w skład administracji podatkowej wchodzi 16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych, w tym 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych ds. obsługi dużych podatników. Administracja podatkowa w Polsce składa się z dwóch zasadniczych części: terenowych organów administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …