Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej

Służba Więzienna, trzecia co do wielkości formacja w kraju, ma przed sobą ważne zadania. To dbanie o bezpieczeństwo publiczne, porządek i resocjalizację, ale też stanie na straży pamięci i oparcie się na sile historii, do której z dumą może się odwoływać ? mówił Michał Woś podczas obchodów Święta Służby Więziennej( uroczystości odbyły sie 8 lutego). Wiceminister sprawiedliwościprzypomniał, że Straż Więzienna była jedną z pierwszych formacji powołanych w niepodległej Polsce. – Pięknie służyła w XX-leciu międzywojennym, wielu funkcjonariuszy poniosło śmierć za Ojczyznę. Prawdą jest, że każdy z nas służy Polsce i każdy robi to w inny sposób. Dzisiejsza uroczystość to pokazuje. Wszyscy mamy prawo odwoływać się do pięknych tradycji, na których ta służba wyrosła ? powiedział. ETOS SŁUŻBY Uroczystości w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej towarzyszyło między innymi wręczenie aktów nadania stopni służbowych oraz odznak „Semper paratus” (łac. ?Zawsze gotowy?). Wyjątkowym momentem było również wyróżnienie „Odznaką pamiątkową Katyń” dwudziestu osób, które przyczyniły się do utrwalania pamięci i upowszechniania wiedzy o funkcjonariuszach więziennictwa – ofiarach zbrodniczych totalitaryzmów stalinowskiego i hitlerowskiego, poległych, pomordowanych i zmarłych w latach 1939-1956. – Wszyscy służymy jednej sprawie. 22 tysiące bohaterów różnych służb mundurowych, w tym Straży Więziennej, zachowało się jak trzeba, bez patosu – mówiła w imieniu odznaczonych dr Ewa Kowalska, kierownik Muzeum Katyńskiego. – Akademicki wykład historii przeprowadzić łatwo, ale to, co robi Służba Więzienna, jest znacznie ważniejsze. To przekaz dla przyszłych pokoleń, rozmowa o wartościach, refleksje o etosie służby ? dodała. SZVZEGóLNY WYMIAR Gen. Jacek Kitliński zwrócił uwagę, że tegoroczne obchody Święta Służby Więziennej mają szczególny wymiar ? przypadają w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wiążą się ze 100-leciem polskiego więziennictwa. – W stulecie swego istnienia Służba Więzienna rozpoczyna realizację procesu gruntownych i kompleksowych reform – zaznaczył. Przejmowanie więzień z rąk zaborców przez polskie władze rozpoczęło się wraz z odzyskiwaniem niepodległości w 1918 roku, a 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał jeden z dekretów sankcjonujących więziennictwo w odrodzonej Polsce. – W rocznicę wydania znamienitego dekretu Marszałka Józefa Piłsudskiego chcę życzyć Państwu dalszej siły w realizacji budowy etosu tej ważnej formacji ? powiedział wiceminister Michał Woś.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej

8 lutego 2016 r. obchodziliśmy Święto Służby Więziennej. Uroczystości z okazji 97. rocznicy powstania Służby Więziennej rozpoczęły się wczoraj na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie nastąpiła zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchołwraz z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej gen. Jackiem Kitlińskim złożyli wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a także pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzięło udział, między innymi Kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, dyrektorzy okręgowi oraz funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej. Dzisiaj w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się dalsza część obchodów, w której uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Bogdan Święczkowski. – Służba Więzienna to nowoczesna formacja, której rolą jest zagwarantowanie systemu ochrony ładu i porządku publicznego ? powiedział wiceminister sprawiedliwości Bogdan Święczkowski. – Wręczone dzisiaj odznaczenia państwowe (krzyże zasługi i medale za długoletnią służbę), a także odznaki resortowe i dekrety nadania wyższych stopni służbowych, dla Was i dla Waszego otoczenia, to wyraźny znak uznania wysokich kompetencji i umiejętności ? podkreślił Podsekretarz Stanu Bogdan Święczkowski w trakcie uroczystości wręczenia odznaczeń resortowych, nadanych przez Ministra Sprawiedliwości oraz aktów nadania stopni służbowych (wykaz w załączeniu). Dzień 8 lutego nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …

Strona główna / Temat Tygodnia / Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej

Prezydent RP Bronisław Komorowski weźmie udział w uroczystościach z okazji Święta Służby Więziennej 8 lutego w Kaliszu. 8 lutego to data Święta polskiej Służby Więziennej. Termin nawiązuje do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości. 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Data szczególna dla funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. Tegoroczne, centralne obchody odbędą się w Kaliszu: w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej oraz w siedzibie Wydziału Pedagogiczno ? Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (WPA UAM) i w Sanktuarium św. Józefa.
W uroczystościach udział wezmą: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, parlamentarzyści Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, kierownictwo Służby Więziennej, władze samorządowe oraz szefowie i komendanci służb mundurowych, funkcjonariusze Służby Więziennej wyróżnieni odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz mianowani na wyższe stopnie służbowe.
Ramowy program uroczystości obchodów Święta Służby Więziennej w Kaliszu:
godz. 9.00 – złożenie wiązanki kwiatów, przed znajdującą się na terenie ośrodka, tablicą pamiątkową ku czci funkcjonariuszy poległych w służbie;
godz. 10.00 – nabożeństwo w intencji Służby Więziennej w Sanktuarium św. Józefa pod przewodnictwem księdza biskupa Edwarda Janiaka;
godz. 12.00 – 13.30 – uroczystość w WPA UAM, wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów wyższych stopni służbowych;
godz. 15.00 – 17.00 – Forum Debaty Publicznej Prezydenta RP ?Nowy wymiar polityki karnej ? upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza? w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ? panel ekspertów organizacji pozarządowych.
W przeddzień obchodów, 7 lutego, w gmachu Centralnego Zarządu Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej złoży wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą poległych funkcjonariuszy więziennictwa i ofiary hitleryzmu oraz stalinizmu.

Sprawdź także

Pani Małgosia, czy prezes

Włodzimierz Wróbel: Czytając przepisy Konstytucji RP o Trybunale Stanu Osoba powołana urząd I Prezesa SN, …

Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej

7 i 8 lutego 2011 r. odbędą się uroczyste obchody Święta Służby Więziennej. W Warszawie udział w nich weźmie m.in. minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Tegoroczne uroczystości mają szczególny charakter.
Zgodnie z nową ustawą z 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, dzień 8 lutego ustanowiony został bowiem jako święto Służby Więziennej. Uroczystości rocznicowe odbędą się 7 i 8 lutego 2011 roku. 7 lutego w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie i na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a 8 lutego w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie.
W Wielkopolsce nie przewidziano specjalnych obchodów. Szefowie Służby Więziennej z Poznania i pobliskich miast pojadą na uroczystości resortowe do stolicy.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …