Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Sytuacja prawna osób transpłciowych

Sytuacja prawna osób transpłciowych

9 lipca 2013 r. w Warszawie, w gmachu Sejmu RP, odbyła się konferencja ?Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce. Propozycje zmian legislacyjnych?, zorganizowana przez Fundację Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) oraz posłankę Annę Grodzką – czytamy na stronie: adwokatura.pl.
W spotkaniu wzięli udział także adw. Paweł Osik i apl. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, przedstawiciele Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Konferencja miała na celu przedstawienie podsumowania badań praktyki polskich sądów w zakresie orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej oraz przebiegu tych postępowań z perspektywy osób transpłciowych.
Przeprowadzone badania miały na celu ocenę obecnie funkcjonującego modelu zmiany płci metrykalnej oraz wypracowanie na tej podstawie propozycji zmian legislacyjnych, które uwzględniałyby perspektywę ochrony praw człowieka i najnowsze światowe trendy w regulacji tej problematyki. Raport Fundacji Trans-Fuzja i PTPA dostępny jest na stronie internetowej: http://ptpa.org.pl/publikacje.
W roli prelegentów konferencji wystąpili m.in. pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, posłanka Anna Grodzka oraz przedstawiciele Fundacji Trans-Fuzja i PTPA. – Osoby transpłciowe traktowane są jako obywatele drugiej kategorii. Brakuje rozwiązań dotyczących korekty płci ? zwracała uwagę Lalka Podobińska, prezeska Fundacji Trans-Fuzja. ? Polskie społeczeństwo zmienia się w niebywałym tempie ? zauważała min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, omawiając plany dotyczące wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie korekty płci i refundacji takich zabiegów ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Założenia poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk sejmowy nr 1469), określającej procedurę i skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci metrykalnej, relacjonowała posłanka Anna Grodzka.
W trakcie konferencji omówiono założenia projektu ?Monitoring przestrzegania przez wymiar sprawiedliwości międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w postępowaniach dotyczących korekty płci metrykalnej?, który stał się podstawą opracowania raportu. Autorzy badań przedstawili wnioski z przeprowadzonych badań akt sądowych, przeprowadzonych wywiadów i badań społecznego postrzegania trans płciowości wskazując na wzrost akceptacji osób transpłciowych u osób pochodzących z młodszych pokoleń. Prelegenci dyskutowali także nad uwarunkowaniami i standardami międzynarodowymi w obszarze praw osób trans płciowych oraz przykładami dobrych praktyk w zakresie rozwiązań legislacyjnych w obszarze procedury korekty płci metrykalnej na świecie.
apl. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak

Sprawdź także

Od referendarza do sędziego

Otwarcie referendarzom pozaaplikacyjnej ścieżki do zawodu sędziego. Opinia Marcina Wiącka dla senackiej komisji Rzecznik Praw …