Finansowanie pomostowe

„Szacunek” PiS dla SN

Ostatnie posiedzenie Sejmu. Politycy PiS wyszli z sali, kiedy na mównicę wszedł prezes SN Dariusz Zawistowski.

To symboliczne zdjęcie końca kadencji. Gdy zaczyna mówić prezes Sądu Najwyższego, pan Kaczyński wychodzi z sali” – napisał na Twitterze Robert Kropiwnicki, poseł PO. Do komentarza dołączył fotografię. Widzimy na niej, jak poza Kaczyńskim salę opuszcza też m.in. Ryszard Terlecki.
„Szczególny rok dla SN”

Co mówił prezes SN Dariusz Zawistowski podczas sprawozdania z działalności Sądu Najwyższego w 2018r.? Zwrócił uwagę na to, że „od czerwca 2017 r. rozpoczęły się intensywne i niekonsultowane ze środowiskiem sędziowskim prace nad zmianą ustawy o SN, a 8 grudnia 2017 r. została uchwalona nowa ustawa o SN, która weszła w życie w roku sprawozdawczym”.

  • Efektem tych działań było istotne spowolnienie pracy SN, trudności kadrowe oraz organizacyjne. Nie było również możliwe płynne zarządzanie SN. (…) Niepewność dotycząca statusu sędziów SN oraz ich przyszłości służbowej utrudniała wyznaczanie składów orzekających, zwłaszcza powiększonych, oraz sędziów sprawozdawców. Opóźniało to przygotowanie referatów i wyznaczanie terminów posiedzeń – mówił Zawistowski.

Z jego wystąpienia dowiedzieliśmy się też, że w 2018 roku Sąd Najwyższy rozpoznał 9 tys. 460 spraw, a w 2017 r. – 11 tys. 135. Wydłużył się czas oczekiwania na rozstrzygnięcie. W 2017 r. rozpoznano o 397 spraw więcej, niż wpłynęło, a w 2018 r. rozpoznano ich o 2024 mniej. Według kierownictwa SN to pokłosie zmian, jakie wprowadzono w Sądzie.

  • Rok 2018 był szczególny dla Sądu Najwyższego. W stan spoczynku przeszło około 40 proc. jego składu, co odbiło się negatywnie na sprawności postępowań we wszystkich izbach – zauważył Zawistowski. Zwrócił uwagę, że zlikwidowana została Izba Wojskowa, za to powołano Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną.

Źródło:WP Wiadomości

Sprawdź także

Ziobro przed MTK w Hadze

Międzynarodowy Trybunał Karny zajmuje się już sprawą masowego zatrzymywania przeciwników politycznych PiS, a zawiadomienie o …