Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Szara strefa rynku paliw

Szara strefa rynku paliw

NIK negatywnie oceniła walkę z szarą strefą na rynku paliw ciekłych w latach 2015 – 2016. W kontrolowanym okresie nie udało się doprowadzić do ograniczenia liczby podmiotów działających w szarej strefie lub dokonujących oszustw podatkowych, chociaż problem tzw. szarej strefy na rynku paliwowym został zidentyfikowany już w 2012 roku.
Rynek ten wart jest około 100 mld zł. Biorąc pod uwagę, że daniny na rzecz państwa stanowią około 50 proc. wartości obrotów, roczne dochody Skarbu Państwa z obrotu paliwami (akcyza, VAT, opłata paliwowa) kształtują się na poziomie ok. 50 mld zł, jednak straty z samych tylko nieodprowadzonych podatków od sprzedanych paliw wyniosły w 2014 r. ok. 8 mld zł. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił w Szczecinie wyniki dwóch kontroli wymierzonych w funkcjonowanie szarej strefy. Okazją do przypomnienia tych informacji była uniwersytecka konferencja poświęcona efektywności i stabilności finansów publicznych. W debacie udział wzięli m.in. Minister Finansów Teresa Czerwińska, Sekretarz Stanu Paweł Mucha, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski oraz polski członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski. Szef Najwyższej Izby Kontroli zaproszony został do udziału w debacie zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Szczeciński. Konferencję pn. ?Planowanie wieloletnie – efektywność wydatków publicznych -benchmarking? zorganizowano w celu wymiany wiedzy i doświadczeń na temat najważniejszych problemów gospodarczych i ekonomicznych państwa: stabilności finansów publicznych, planowania wieloletniego efektywności i benchmarkingu w finansach publicznych finansów instytucji rządowych i samorządowych bezpieczeństwa finansowego państwa i organizacji gospodarczych. Więcej na stronie NIK

Sprawdź także

Żaden TSUE, rządzi Radzik

Sędzia Igor Tuleya nie może wrócić do pracy, mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Taką decyzję …