Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Szef resortu o UE z emerytami

Szef resortu o UE z emerytami

– 1 lipca 2011 r. Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Oczekiwania są duże. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma planów związanych z wielką polityką, ale zamierza wykorzystać tę unikatową sposobność ? oświadczył minister sprawiedliwości w trakcie wykładu pt. ?Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej?. W trakcie spotkania ze słuchaczami łódzkiego Uniwersytetu III Wieku Ministrowi towarzyszył Przewodniczący Parlamentu Europejskiego ? Jerzy Buzek. – W trakcie polskiej Prezydencji naszą podstawową intencją jest pokazanie, że Unia Europejska przynosi wymierne korzyści w życiu codziennym ? powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego opowiadał natomiast m.in. o tym jaką rolę w strukturach Unii Europejskiej pełni Parlament Europejski, czym różni się od polskiego parlamentu, jak zmieniła się jego rola po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego, czym jest Prezydencja i jak – w oczach unijnych urzędników – Polska radzi sobie ze swoim przewodnictwem. Minister Krzysztof Kwiatkowski przedstawił priorytety polskiej Prezydencji z zakresu wymiaru sprawiedliwości. – Wiele wysiłków wkładamy w prace nad środkami, które mają stanowić wsparcie dla ofiar przestępstw. Chodzi m.in. o dyrektywę przyznającą osobom pokrzywdzonym przez przestępstwo szerszych uprawnień w ramach postępowania karnego.
Szczególnie istotna jest możliwość ukrycia swoich danych osobowych przed sprawcami, unikanie wielokrotnych przesłuchań czy możliwość wystąpienia o odszkodowanie ? mówił Krzysztof Kwiatkowski. Polacy niestety padają nie tylko ofiarą przestępstw, ale również często je popełniają lub są podejrzewani o ich popełnianie. – Należy w tym miejscu pamiętać, że stosunkowo łatwo jest zostać tzw. przestępcą z przypadku, np. w wyniku wypadku drogowego. Często może się również okazać, że osoby przebywające za granicą bez znajomości języka i procedur prawnych bez pomocy adwokata staną się ofiarami pomówień prawdziwych sprawców.
Dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem dyrektywy o kontakcie z adwokatem ? dodał Minister Sprawiedliwości. Wykład był pierwszym spotkaniem, organizowanym w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu edukacji prawnej, skierowanym do seniorów.

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …