Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Szerokopasmowy Internet zagrożony

Szerokopasmowy Internet zagrożony

Trwa budowa infrastruktury szerokopasmowego Internetu, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na rok przed ostatecznym terminem zakończenia inwestycji wybudowano i odebrano nieco ponad 20 proc. planowanej sieci. Unijne dofinansowanie wykorzystano w 37 proc. Odpowiedzialny za inwestycjeMinister Infrastruktury uspokaja, że budowa zostanie zakończona zgodnie z planem. Na budowę infrastruktury dostępu do szerokopasmowego Internetu, czyli stworzenie sieci szkieletowo – dystrybucyjnej, węzłów dystrybucyjnych oraz sieci dostępowych, do których można podpiąć użytkowników, przyznano Polsce dofinansowanie w wysokości ponad 4 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach trzech programów operacyjnych (Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 – 2013) zakontraktowano 90 proc. przewidzianego dofinansowania, czyli 3,9 mld zł. Na zakończenie inwestycji i rozliczenie wydatków Polska ma czas do końca 2015 r.
Zdaniem NIK istnieje ryzyko, że w wyznaczonym terminie nie uda się zamknąć budowy i w pełni wykorzystać przyznanych środków. Na rok przed ostatecznym terminem zakończenia projektu żaden z zaplanowanych wskaźników realizacji inwestycji nie został osiągnięty nawet w jednej czwartej. Do grudnia 2014 r. w całym kraju wybudowano i odebrano 20,5 proc. planowanej długości sieci szerokopasmowej, umożliwiając dostęp do Internetu szerokopasmowego 16 proc. zaplanowanej liczby osób i 7,5 proc. podmiotów. Z przyznanych środków unijnych wydano 1,6 mld zł, czyli ok. 38 proc. przyznanego dofinansowania.
Ćały raport na stronie NIK

Sprawdź także

PiSIzby SN, to nie sądy

Dwoje sędziów zostało pozbawionych prawa do rzetelnego procesu, bo orzeczenia w ich sprawach wydała Izba …