Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Szkolenia na temat rekompensat

Szkolenia na temat rekompensat

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka ogłasza konkurs ofert na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu jedenastu jednodniowych szkoleń z zakresu państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw w związku z realizacją projektu ?Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce?. Cykl szkoleń odbywa się w ramach programu ?Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych? (Criminal Justice). Szkolenia będą przeprowadzone w IV kwartale 2012 r. oraz I kwartale 2013 r. na terenie 11 apelacji. Uczestnikami szkoleń będą sędziowie i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych, prokuratorzy okręgowi, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Policji i pracownicy socjalni. W zależności od grupy zawodowej, szkolenia będą miały charakter warsztatowy (uczestnikami będą sędziowie, referendarze sądowi i prokuratorzy) oraz wykładowy (uczestnikami będą kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Policji i pracownicy socjalni). W szkoleniach weźmie udział 1100 osób po 100 osób z każdej apelacji. Rekrutacją uczestników na szkolenia zajmie się Ministerstwo Sprawiedliwości.
Oferta cenowa powinna obejmować koszt wynagrodzenia trenerów, którzy opracują koncepcję szkolenia przy uwzględnieniu wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości i przeprowadzą szkolenia, a także wszelkie wydatki związane z dojazdem do miejsca przeprowadzenia szkolenia, ewentualnymi noclegami oraz wyżywieniem.
Trenerzy, którzy przeprowadzą szkolenie powinni być sędziami. Wskazane jest aby posiadali doświadczenie w orzekaniu w sprawach o przyznanie kompensaty na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. nr 169 poz. 1415 z późn. zm.). Ponadto powinni posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń. Szkolenia zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu bazy lokalowej sądów. Zostaną wybrane dwie najkorzystniejsze oferty. Szkolenia będzie przeprowadzać dwóch trenerów jednocześnie i niezbędna będzie współpraca pomiędzy nimi. Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 21.09.2012r. na adres mailowy: sienkiewicz@ms.gov.pl.

Sprawdź także

Foto konkurs dla uczniów

Prawa człowieka w obiektywie – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zapraszamy uczniów szkół …