Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Szkolenie LexisNexis

Szkolenie LexisNexis

„Polityki cenowe przedsiębiorców w świetle prawa konkurencji” to temat szkolenia organizowanego przez LexisNexis, które odbedzie się 19.10.2010r. (wtorek) w godzinach od 10 do 16 w Warszawie.

Sukces rynkowy przedsiębiorcy zależy przede wszystkim od przyjętej przez niego polityki handlowej, która w znacznej części opiera się na polityce cenowej. Kształtując politykę cenową przedsiębiorca, bez względu na wielkość udziału rynkowego, podlega ograniczeniom wynikającym m.in. z prawa ochrony konkurencji. Aby uniknąć surowych kar pieniężnych nakładanych przez organy antymonopolowe, a także innego rodzaju odpowiedzialności finansowej, ważne jest aby być świadomym granic swobodnego budowania strategii cenowych oraz informowania o nich partnerów handlowych.
LexisNexis wydawca Serwisu Prawno-Gospodarczego Premium oraz Serwisu Prawniczego LexPolonica zaprasza na szkolenie otwarte: Polityki cenowe przedsiębiorców w świetle prawa konkurencji 19.10.2010r. (wtorek) godz.: 10.00 -16.00, Warszawa.
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie wieloaspektowości polityk cenowych stosowanych przez przedsiębiorców z punktu widzenia polskich i wspólnotowych regulacji prawa konkurencji. W trakcie szkolenia szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom zapewnienia zgodności podejmowanych działań z prawem konkurencji, ze wskazaniem praktycznych sposobów minimalizacji wystąpienia ryzyk naruszenia przepisów.
Grupa docelowa: Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na branżę, w której prowadzą działalność, jak również zajmowaną pozycję rynkową.
Osoby prowadzące: Krzysztof Kanton ? radca prawny, Partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak sp.k., kieruje Departamentem Prawa Antymonopolowego i Konkurencji. Wskazywany przez międzynarodowe rankingi Practical Law Company/Global Counsel 3000 jako “Recommended Lawyer? w dziedzinie prawa konkurencji w latach: 2004, 2005, 2006, 2007 oraz 2008. Dr Katarzyna Karasiewicz ? starszy prawnik w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak sp.k., specjalizuje się krajowym i wspólnotowym prawie konkurencji oraz pomocy państwa, a w szczególności regulacjach z zakresu energetyki i telekomunikacji oraz międzynarodowym postępowaniu cywilnym i prawie zamówień publicznych. Wykładowca akademicki.
Szczegółowy program szkolenia: 1.Pozycja rynkowa przedsiębiorcy na rynku właściwym 2.Ustalanie cen odsprzedaży a)aspekt horyzontalny i wertykalny b)działania przedsiębiorców, które zostały uznane za ustalanie cen odsprzedaży c)monitorowanie cen 3.Systemy rabatowe a)systemy rabatowy w świetle praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej b)udzielanie rabatów jako przykład ustalania cen odsprzedaży c)?economic approach? w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej 4.Dyskryminacyjne praktyki cenowe a)ceny nieuzasadnione (np. ceny drapieżcze lub rażąco zawyżone) b)różnicowanie warunków cenowych w umowach z partnerami handlowymi c)oferty pakietowe oraz wiązane d)inne działania towarzyszące polityce cenowej 5.Sankcje a)ocena dowodów w postępowaniu antymonopolowym prowadzonym przez Pressa UOKiK b)podstawy nakładania kar pieniężnych za działania ograniczające konkurencję oraz naruszające interesy konsumentów c)praktyka Prezesa UOKiK w zakresie nakładania kar pieniężnych 6. Podsumowanie
Szczegółowe informacje: http://www.szkolenia.lexisnexis.pl/szkolenie/polityki-cenowe-przedsiebiorcow-w-świetle-prawa-konkurencji/2010-10-19 Kontakt: Karolina.lewandowska@lexisnexis.pl. Tel.: 022 / 572 95 17/18 www.szkolenia.lexisnexis.pl

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …