Szkolenie podoficerów SW

18 sierpnia 2014 roku, 212 funkcjonariuszy specjalizacji ochronnej, służby zdrowia, kwatermistrzowskiej i finansowej, rozpoczęło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej. Uroczystą inaugurację szkolenia rozpoczęto odczytaniem rozkazu specjalnego. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Danuta Kalaman, powitała słuchaczy w gronie szkolących i szkolonych funkcjonariuszy ośrodka. Życzyła słuchaczom wykorzystania czasu szkolenia, nie tylko na naukę, ale również na korzystanie z bazy ośrodka a także uroków pięknego, najstarszego w Polsce, ale młodego duchem miasta. Zachęcała do działań w samorządzie słuchaczy, który może mieć wpływ na pobyt w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, a wspólnie z kadrą na organizację czasu wolnego dla słuchaczy i ciekawych przedsięwzięć o charakterze prospołecznym i sportowym.
Zakończenie szkolenia przewidziane jest w październiku 2014 r. Przez ponad dwa miesiące funkcjonariusze będą zgłębiać wiedzę teoretyczną z zakresu ustawowych zadań realizowanych przez Służbę Więzienną, doskonalić swoje umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe oraz wymieniać doświadczenia z koleżankami i kolegami innych jednostek organizacyjnych SW. Końcowym etapem szkolenia będzie egzamin, obejmujący zarówno część teoretyczną jak i praktyczną.

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …