Strona główna / Listy / Szyldy pozostaną

Szyldy pozostaną

Prezes NRA w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej przesłał odpowiedź na skargę Komisji Europejskiej ws. zakazu reklamy

Wstępny projekt zmian w Kodeksie Etyki Adwokackiej znosi wszelkie całkowite zakazy dot. korzystania z informacji handlowych przez adwokatów.

Prace przebiegają sprawnie i szybko, a jednocześnie z zachowaniem rzetelności i wymogów formalnych wynikających z prawa krajowego i unijnego.

NRA dokłada starań, by wprowadzane przepisy były zgodne z prawodawstwem unijnym, tj. były niedyskryminacyjne, uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym i proporcjonalne.

Zakończenie tych działań planowane jest na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 26-28 maja 2023 r.

Stanowisko NRA odnośnie skargi Komisji Europejskiej do TSUE przeciw Polsce, Malcie i Słowenii za niewdrożenie dyrektywy usługowej, adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej rady Adwokackiej, przekazał do Komisji Europejskiej oraz Ministra Sprawiedliwości 3 marca.

Stanowisko zawiera chronologię działań jakie podejmowano od początku 2021 r., kiedy weszła w życie ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Więcej na adwokatura.pl

Sprawdź także

Nagroda im. M.Króla

Nagroda im. Marcina Króla 2023.Nagroda im. Marcina Króla za najlepszą opublikowaną w 2022 roku polską …