Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Szczypta soli / Tajna opinia Prokuratorii

Tajna opinia Prokuratorii

Tajne przez poufne stanowisko Prokuratorii Generalnej RP w sprawie lex TVN

Prokuratoria Generalna to instytucja, która reprezentuje Polskę w międzynarodowych sporach. Jej stanowisko w sprawie nowych przepisów, dotyczących TVN zostało utajnione. „To absurd” – komentują prawnicy.

Nowa ustawa stwarza wielkie ryzyko międzynarodowego arbitrażu inwestorów, czyli najpoważniejszego procesu, jaki państwo może mieć. Roszczenia nieraz opiewają na bajońskie sumy. A firmy amerykańskie są dodatkowo chronione w Polsce traktatem bilateralnym z 1990 r.

Na podstawie takiego traktatu zagraniczny inwestor może pozwać państwo za wywłaszczenie, dyskryminację, niekorzystne zmiany prawa czy błędne decyzje urzędników. Spory rozstrzygane są przez międzynarodowe trybunały arbitrażowe

Prokuratoria, czyli adwokat państwa polskiego, jest doświadczona w tego rodzaju sprawach. Potrafi ocenić ryzyko procesowe, związane z wprowadzaniem kontrowersyjnych ustaw. Brała ona udział w konsultacjach dotyczących lex TVN, jednak nikt nie chce udostępnić treści jej stanowiska.

Jej rzecznik,  mec. Bartosz Swatek tak uzasadniał odmowę:  „Z uwagi na tajemnicę ustawowo chronioną Prokuratoria nie może udostępnić treści tych konsultacji, jak również zajmować stanowiska dotyczącego ewentualnych ryzyk arbitrażowych”.

Większość prawników jest zgodna, że prokuratoria nie może utajnić swojego stanowiska w procesie legislacyjnym. Utajnienie ich opinii wzbudza wątpliwości co do przejrzystości samego procesu legislacyjnego. Powinien on być maksymalnie jawny. Krzysztof Izdebski, ekspert  Obywatelskiego Forum Legislacji, działającego przy Fundacji Batorego, uważa, że nie ma podstaw prawnych do utajnienia tej opinii.

Sama Prokuratoria nie powołała się na żaden konkretny przepis pozwalający na utajnienie stanowiska. „Możemy się jedynie zastanawiać, czego taka opinia mogła dotyczyć. Czyżby zagrożenia postępowaniem arbitrażowym amerykańskich właścicieli TVN i szans jego powodzenia? Jeśli tak, to tylko to potwierdza, co jest prawdziwym celem projektu” – mówi Izdebski.

Owszem, ustawa o prokuratorii wprowadza pojęcie tajemnicy, ale dotyczyć ono powinno samego postępowania, a nie opinii.

„Wyborcza” przesłała pytania o stanowisko Prokuratorii Generalnej w sprawie Lex TVN do kancelarii Sejmu i czeka na odpowiedź.

Źródło: wyborcza.pl, koduj24.pl

Sprawdź także

I znów klauzule abuzywne

Obywatel bez odszkodowania od ubezpieczyciela po groźnym wypadku. Kolejna skarga nadzwyczajna RPO uznana przez SN …