Najnowsze informacje

Tajna sól

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu otrzymała wyniki badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Biegli odpowiedzieli na pytania dotyczące zawartości dioksyn i metali ciężkich w przekazanych im do badań próbach soli, zabezpieczonej w toku postępowania. Z konkluzji wynika,że sól przemysłowa nie zagraża zdrowiu, ale lepiej jej nie spożywać. W próbkach stwierdzono stężenia kongenerów dioksyn, (PCDD) furanów (PCDF) i dioksynopodobnych polichlorowanych (dl PCB) od 0,3 do 0,53 pg. Zarówno w przepisach krajowych, jak i Unii Europejskiej nie ma limitów zawartości PCDD, PCDF i dl PCB w soli spożywczej. Jednakże obserwowane stężenia wyżej wskazanych dioksyn nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi nawet przy długotrwałym narażeniu, gdyż zawartość soli w produktach spożywczych może wynosić do kilku procent. W przekazanych do badań próbkach soli stwierdzono stężenia ołowiu, kadmu, rtęci i arsenu, w ilości nie przekraczających limitowań obowiązujących w zakresie obecności pierwiastków toksycznych związanych z bezpieczeństwem żywnościowym. Tak jak w przypadku dioksyn, również w odniesieniu do metali ciężkich, brak jest w Unii Europejskiej jak i regulacjach krajowych unormowań limitujących ich zawartość w soli spożywczej. Biorąc pod uwagę stwierdzone stężenia badanych pierwiastków w soli wypadowej, jak i ilość soli spożywanej przez człowieka, dzienne pobranie metali ciężkich będzie znikome na poziomie ułamków procenta i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia człowieka.
Z tych to powodów prokuratura ustaliła, że nie popełniono przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwego dla zdrowia środka spożywczego.
Jednoczesnie odmówiono, rzekomo z uwagi na dobro śledztwo, ujawnienia firm, które stosowały w środkach spożywczych sól do posypywania dróg. Pomimo to nadal żyjemy w demokratycznym państwie prawa, gdzie każdy ma prawo do informacji publicznej.

Sprawdź także

Gest honoru

Po „lex Tusk” rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rezygnuje z zasiadania w prezydenckiej radzie naukowej. …