Strona główna / Aktualności / Temida Przyjazna Dzieciom

Temida Przyjazna Dzieciom

Pierwsze obrady w ramach projektu „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dzieciom”

19 marca br. w Strasburgu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu międzynarodowego „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dzieciom”. Jego głównym celem jest wzmocnienie ochrony praw dzieci w postępowaniach sądowych oraz postępowaniu administracyjnym. Podczas obrad Polskę reprezentowały przedstawicielki Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, którego prace nadzoruje Podsekretarzyni Stanu w MS Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Spotkanie w ramach projektu „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dzieciom"

Tematem dzisiejszych obrad było przedstawienie celów projektu, ustalenie planu pracy zespołów oraz omówienie reform i dobrych praktyk funkcjonujących w poszczególnych państwach.

Polska delegacja przedstawiła rozwiązania legislacyjne opracowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, które mają za zadanie usprawnić ochronę prawną dzieci. Należy do nich m.in. ustawa o ochronie małoletnich (tzw. ustawa Kamilka) wprowadzająca przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Z inicjatywy wiceministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz resort współpracuje także z organizacjami międzynarodowymi (m.in. UNICEF czy Save the Children), które szkolą polskich specjalistów w zakresie zapobiegania przemocy wobec dzieci. Ministerstwo Sprawiedliwości nadzoruje ponadto prace Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich, który monitoruje działanie regulacji zawartych w ustawie Kamilka. Należy również podkreślić, że działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie ochrony praw dzieci realizowane są we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatela oraz Rzeczniczką Praw Dziecka.

W skład Komitetu Sterującego projektem „Wymiar Sprawiedliwości Przyjazny Dzieciom” wchodzą przedstawiciele Rady Europy, Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, Polska, Belgia, Słowenia oraz państwa partnerskie – Grecja, Węgry i Portugalia. Zadaniem Komitetu Sterującego z jest monitorowanie postępów w pracy poszczególnych zespołów oraz sprawna koordynacja działań.

Dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej możliwe będzie osiągnięcie celu projektu, jakim jest poprawa sytuacji prawnej dzieci. Innym ważnym efektem prac zespołów będzie wdrożenie wytycznych Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …