Najnowsze informacje

Teraz czas na patronów

Egzamin na aplikacje w tym roku był trudniejszy, aniżeli ubiegłoroczny.

Na aplikację radcowską zdawało w tym roku 5560 osób, a szkolenie rozpocznie w całym kraju 1349 absolwentów prawa, czyli 24,3 proc. spośród zdających. Na aplikację adwokacką zdawało 2941 osób, a dostało się 985, czyli 35 proc.
W adwokaturze najlepsze wyniki osiągnęli kandydaci z Krakowa, gdzie zdało 53 proc. z nich, a najgorszy w Koszalinie – tylko 8 proc. U radców najlepsze wyniki były także w Krakowie (36 proc. zdało), a najgorsze w Wałbrzychu, gdzie pozytywny wynik osiągnęło 6,5 proc. zdających.
W Poznaniu na aplikację radcowską startowało 354 magistrów prawa, a zdało go 108 (30,5%); na aplikacje adwokacką akces w Poznaniu zgłosiło 177 osób a pozytywnie egzamin zakończyło 69 osób (39%); przyszłość w zawodzie notariusza widziało w Poznaniu 178 osób,ale egzamin zdało tylko 51(28 %). Wnioski o dposzczenie do egzaminu w Poznańskiej Izbie Komorniczej złozyło 130 chętnych, a egzamin zdało 110 osób (84 %).

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …