Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Terminarz wyborów samorządowych

Terminarz wyborów samorządowych

Przypominamy kalendarz wyborczy do samorządów lokalnych w 2010 roku.

DO 31 PAŹDZIERNIKA 2010 r. ● przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez PKW ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, ● podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
OD 6 LISTOPADA 2010 r. ● nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
DO 7 LISTOPADA 2010 r. ● powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych, ● sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
DO 11 LISTOPADA 2010 r. ● składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
DO 16 LISTOPADA 2010 r. ● składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
19 LISTOPADA 2010 r. O godz. 24 ● zakończenie kampanii wyborczej
20 LISTOPADA 2010 r. ● przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
21 LISTOPADA 2010 r. Godz. 8 ? 22 ● głosowanie

Sprawdź także

Pushbacki pozostaną

Rzecznik: wyeliminować pushbacki z polskiego prawa. Odpowiedź MSWiA Przepisy pozwalające na zawracanie cudzoziemców, przekraczających polską …