Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

TK Niemiec obala mity PiS

27.05.2020

Deutsch-Polnische Richtervereinigung e.V.
Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie;Sędziów
eingetragen im Vereinsregister, AG Dresden, Vereinsregisternr. VR 4740

Sędzia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego;Dr. Ulrich Maidowski;wyjaśnia:
W przeciwieństwie do rządu polskiego, niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny chce większej kontroli przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a;nie mniej.

W swojej decyzji z dnia 05.05.2020r., która wzbudziła duże zainteresowanie, niemiecki Trybunał Konstytucyjny (BVerfG) uznał, że decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) odnośnie programu skupu obligacji państwowych, przekraczały jego kompetencje. Aby móc&;uznać działanie EBC jako ultra vires;(przekraczające jego kompetencje), niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny musiał uznać odmienną decyzję TSUE , która jest dla niego także wiążącą , również jako ultra vires (przekraczającą jego kompetencje).

W uzasadnieniu swojej decyzji niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (BVerfG) wskazał, że nie czuje się związany przeciwnym poglądem TSUE. Co prawda co do zasady uznaje się, że wykładnia prawa europejskiego przez TSUE jest wiążąca dla niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego ( BVerfG) , jednakże w tym konkretnym wypadku nie jest on związany orzeczeniem TSUE, ponieważ to orzeczenie odnoszące się do kontroli proporcjonalności tych programów, jest rażąco niezrozumiałe i obiektywnie samowolne, i dlatego zostało podjęte przez TSUE poza kompetencjami (ultra vires).

Jeszcze w dniu ogłoszenia tego wyroku, polski rząd podczas pośpiesznie zwołanej konferencji prasowej stwierdził, że ten wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (BVerfG) ma wielkie znaczenie w sporze między Polską a Komisją Europejską odnośnie reformy sądownictwa w Polsce. Kiedy polski Trybunał Konstytucyjny w kwietniu 2020 r. stwierdził, że Unia Europejska nie ma prawa kwestionować statusu sędziów w Polsce, Komisja Europejska argumentowała, że prawo europejskie ma wyższą rangę niż prawo polskie i polska konstytucja. Polski rząd stwierdził, iż ciekawy jest teraz, czy Komisja Europejska w podobny sposób skomentuje decyzję niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (BVerfG).(..)

Całość na stronie SSP Iustitia

Sprawdź także

Trudny i pracowity rok AI

To był pracowity rok dla Amnesty International, który zaowocował pozytywnymi zmianami zachodzącymi na całym świecie. …