Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / TK społeczny, a nie partyjny

TK społeczny, a nie partyjny

Społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Projekt – jak pisze w swoim komunikacie Fundacja im. Stefana Batorego – jest efektem kilkunastomiesięcznej pracy Zespołu, której początki sięgają zorganizowanej w Fundacji im Stefana Batorego konferencji z 2019 roku Jak przywrócić  państwo prawa?

Grono prawników: konstytucjonalistów, akademików i praktyków prawa zastanawiało się wówczas, jak skutecznie i w zgodzie z obowiązującym porządkiem konstytucyjnym przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego.

Przygotowany przez Zespół  projekt nie tylko odpowiada na potrzebę przywrócenia niezależności sądu konstytucyjnego, ale również gwarantuje lepsze mechanizmy zabezpieczające przed zawłaszczeniem Trybunału przez jedną opcję polityczną oraz czyni Trybunał bardziej przejrzystym i otwartym na obywatelki i obywateli

Projekt zmian został skonsultowany i uzyskał przychylną opinię wybitnych autorytetów w dziedzinie prawa konstytucyjnego oraz organizacji i stowarzyszeń prawniczych, zaangażowanych w obronę praworządności, w tym: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia oraz Fundacji Wolne Sądy, Akcji Demokracji i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

– Dziś chcielibyśmy poprosić Was o jego poparcie – reprezentantów i reprezentantki organizacji i ruchów społecznych, które zajmują się całą gamą działań – od edukacji, poprzez ochronę środowiska, aż do wspierania osób w kryzysie bezdomności – mówi Krzysztof Izdebski, jeden z członków Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. – Chcielibyśmy, aby przygotowany przez nas projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym był projektem społecznym, obywatelskim. To znaczy, by cieszył się poparciem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i był przez nie promowany jako ponadpartyjna apolityczna propozycja reformy instytucji państwa w zgodzie z Konstytucją i zasadami legalizmu. Bardzo zależy nam na Waszym poparciu i włączeniu się w upowszechnianie proponowanych przez nas rozwiązań.

Trybunał rozpoznaje sprawy na jawnej, otwartej dla publiczności, rozprawie.

Legitymacja organizacji społecznych do występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego.

Kontrola procesu stanowienia prawa następuje z urzędu.

Zmiana zasady jednoosobowego kierowania działalnością Trybunału Konstytucyjnego przez Prezesa Trybunału, na rzecz zasady kolegialności.

Nowe zasady wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Stwierdzenie nieważności wyroków wydanych z udziałem tzw. dublerów.

Ochrona skutków wyroków wydanych wskutek wniesienia skarg konstytucyjnych i pytań prawnych w sprawach indywidualnych?

Szczegóły na monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …