Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Tłumacz przysięgły bez wynagrodzenia

Tłumacz przysięgły bez wynagrodzenia

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi wskazujące na to, iż w praktyce sądowej odmawia się tłumaczom przysięgłym wynagrodzenia za sporządzenie przez nich poświadczonego odpisu pisma w języku obcym, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego powinno wynosić 50% stawki
przewidzianej za tłumaczenie, określonej w tym rozporządzeniu. Od tego rodzaju orzeczeń tłumaczom przysięgłym przysługuje środek odwoławczy w ramach kontroli instancyjnej, jednak zaniepokojenie Rzecznika budzi skala zjawiska, jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego oraz naruszanie praw majątkowych tłumaczy przysięgłych.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do ministra sprawiedliwości z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, a także ocenę, czy obecna regulacja we właściwy sposób gwarantuje ochronę praw majątkowych tłumaczy przysięgłych w wykonywaniu przez nich zadań na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Sprawdź także

RPO żąda pełnej rehabilitacji

Kasacja RPO na rzecz skazanych w „procesie brzeskim” uwzględniona. Sąd Najwyższy uniewinnił Wincentego Witosa i …