Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Tłumacze z zagranicy niepożądani

Tłumacze z zagranicy niepożądani

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje informacje o nieuznawaniu przez niektórych Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego tłumaczeń z języka obcego na język polski dokonanych przez tłumaczy przysięgłych, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe poza granicami Polski. W ocenie Rzecznika kwestia ta nie jest uregulowana w sposób dostateczny w polskimporządku prawnym. Obecnie część kierowników USC akceptuje tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzone przez zagranicznych tłumaczy przysięgłych, a część odmawia zgody na ich uwzględnienie. W ocenie Rzecznika prowadzi to do podważenia zasady zaufania obywateli do demokratycznego państwa prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie o zajętym w sprawie stanowisku oraz o ewentualnych działaniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które mają na celu zmianę opisanego stanu rzeczy.

Sprawdź także

Oświadczenie 13 sędziów IC SN

Oświadczenie 13 Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Nie można wybierać kandydatów na Prezesa Izby Cywilnej …