Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Tłumaczenie wyroków strasburskich

Tłumaczenie wyroków strasburskich

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w ceremonii podpisania Porozumienia w sprawie tłumaczenia oraz upowszechniania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Porozumienie zostało wypracowane przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do podejmowania wspólnych działań na rzecz upowszechniania treści orzeczeń Trybunału w sprawach zapadłych przeciwko Polsce oraz innym państwom-stronom Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, które mają istotne znaczenie dla sprawowania wymiaru sprawiedliwości. W celu popularyzacji wiedzy z zakresu standardów ochrony praw człowieka wynikających z linii orzeczniczej Trybunału, przetłumaczone na język polski wyroki, na mocy porozumienia, zostaną udostępnione na stronie internetowej resortu sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a następnie opublikowane w bazie orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ministerstwo Sprawiedliwości żywi głębokie przekonanie, że działania zmierzające do upowszechniania orzecznictwa strasburskiego pozwolą na dostosowanie praktyki polskiego wymiaru sprawiedliwości do standardów Rady Europy w celu tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej oraz przyczynią się do ograniczenia liczby skarg skutkujących stwierdzeniem naruszenia przez Polskę postanowień Konwencji.

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …