Finansowanie pomostowe

To nie jest ta taksa

Do NRA wpłynął projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniajacy rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. NRA negatywnie zaopiniowała projekt. W projekcie rozporządzenia znalazły się propozycje stawek w sprawach wrażliwychspołecznie, które zapowiedział minister Borys Budka dwa tygodnie temu, na spotkaniu z przedstawicielami NRA i KRRP.
Projekt ten został przygotowany niezależnie od trwających prac grupy eksperckiej nad kompleksowymi zmianami dotyczącymi stawek adwokackich. Projekt sprowadza się do podwyższenia opłat za czynności adwokackie w sprawach za: opróżnienie lokalu mieszkalnego z dotychczasowej opłaty 120 zł na 240 zł, ze skargi na czynności komornika z dotychczasowej opłaty 60 zł na 120 zł, o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy z dotychczasowej opłaty 60 zł na 180 zł, o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego z dotychczasowej opłaty 60 zł na 180 zł. Ponadto wprowadza się nową stawkę za czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia w wysokości 90 zł, która jest faktycznym obniżeniem stawki minimalnej o 100%.
NRA uzasadnia, że stawki minimalne nie odpowiadały zasadzie ekwiwalentności wynagrodzenia za świadczoną pracę już w dacie ich ustalenia w 2002 r. Ponadto stawki nie pokrywały nawet kosztów ponoszonych przez adwokatów w danych sprawach, a także nie były waloryzowane od 2002 roku.
W tym czasie ? tłumaczą adwokaci ? stale wzrastała stopa życiowa społeczeństwa, a także następował wzrost cen towarów i usług, co czyni obecnie obowiązujące stawki zupełnie oderwanymi od rzeczywistości ekonomicznej. NRA podkreśla, że w tym czasie wzrosły również znacząco opłaty sądowe w sprawach cywilnych i administracyjnych. W opinii czytamy, że proponowane zmiany mają charakter marginalny i w żadnym razie niewypełniający zasady ekwiwalentności i wynagrodzenia za świadczoną pracę.
– Zmiany te utrzymują nadal sytuację wyjściową, to jest istniejącą w 2002 r., a sprowadzającą się do tego, że Państwo przenosi na adwokatów swój obowiązek pokrywania kosztu pomocy prawnej. ? argumentuje NRA. Opinię podpisał adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Analogiczne zmiany zaproponowano w projekcie zmieniajacym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radcowskie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Projektodawca przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2015 rNRA wzywa senatorów do wprowadzenia zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej.
Z zarządzeniem i całą opinię można się zapoznać na stronie adwokatura.pl

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …