Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / To ostatnia taka sobota

To ostatnia taka sobota

Po raz ostatni za święto przypadające w sobotę pracownicy dostaną dodatkowy dzień wolny.

Od 2011 r. takie uprawnienie zniknie w zamian za wolne w święto Trzech Króli. Prawo do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z art. 130 kodeksu pracy, który będzie obowiązywać tylko do 31 grudnia 2010 r. Przepis ten dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania czy umowy spółdzielczej. Nie obejmuje natomiast np. zleceniobiorców.
Dodatkowy dzień wolny powinien być udzielony pracownikowi w innym terminie, ale w przyjętym w danej firmie tzw. okresie rozliczeniowym. Okres ten może być np. miesięczny lub kwartalny. Zwykle dodatkowy dzień wolny udzielany jest jeszcze w tym samym miesiącu, a jeżeli świąteczna sobota dotyczy Bożego Narodzenia – w Wigilię lub Sylwestra. Ostateczna decyzja o tym, czy wszyscy pracownicy dostaną wolne np. w Wigilię, a więc jeszcze przed świąteczną sobotą, zależy jednak od pracodawcy, gdyż to on odpowiada za organizację pracy w zakładzie.
Pracownik może zaproponować, którego dnia chciałby odebrać wolne za 25 grudnia, ale nie musi. Jeśli propozycja pracownika nie odpowiada pracodawcy, może on wskazać pracownikowi inny termin wolnego, mieszczący się w okresie rozliczeniowym, np. miesięcznym, jeżeli taki obowiązuje w danej firmie.
Od 2011 r. nie będzie już dni wolnych za święta przypadające w soboty. 1 stycznia wchodzi bowiem w życie zmieniony kodeks pracy, który ustanawia dniem wolnym od pracy 6 stycznia, czyli święto Trzech Króli. Jednocześnie zlikwidowane zostanie prawo do odbierania wolnego za święta przypadające w sobotę. W 2011 r. pracownicy nic na tym nie stracą, gdyż w sobotę przypada tylko jedno święto – Nowy Rok.

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …