Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / To prokurator ustala majątek

To prokurator ustala majątek

Nowelizacja procedury karnej nakłada, także na prokuratorów obowiązek uzyskania z systemu teleinformatycznego informacji dotyczących stosunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego (podejrzanego), w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych. Realizację tego obowiązku ma umożliwić wchodzące w życie(1 lipca 2015 r.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w postępowaniu karnym (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2015 r. poz. 857). Powołując się na wspomniane rozporządzenie, Prokurator Generalny wydał 30 czerwca 2015 r. zarządzenie w sprawie zasad zarządzania i zabezpieczenia danych, gromadzonych i przetwarzanych w Centralnej Bazie Danych Systemu Informatycznego Prokuratury. W związku z tym zarządzeniem, Prokuratura Generalna przygotowała aplikację dostępową pod nazwą ?DEKLARACJE? udostępnianą za pośrednictwem Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury (CBD SIP).
Ta aplikacja umożliwi pozyskiwanie danych z systemu Ministerstwa Finansów przez upoważnionych przez Prokuratora Generalnego użytkowników z jednostek prokuratury, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dostępu do bazy KRK i SIS. W celu przyśpieszenia procedury nadawania uprawnień, Prokuratura Generalna zwróciła się o pilne wyznaczenie w jednostkach posiadających punkty dostępowe CBD SIP do dwóch osób do obsługi modułu DEKLARACJE. Prokuratura Generalna ocenia, że stosowne upoważnienia zostaną wydane do 2 lipca br.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …