Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Tragifarsa w Sądzie Najwyższym

Tragifarsa w Sądzie Najwyższym

Wybory prezydenckie są ważne. 14 uznanych protestów wyborczych nie wpłynęło na ich wynik – ogłosił we wtorek 3 sierpnia 2010 roku Sąd Najwyższy. Zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego na prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym ma się odbyć 6 sierpnia.

Ważność wyborów prezydenckich Sąd Najwyższy orzekł w pełnym składzie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W posiedzeniu wzięli udział prokurator generalny Andrzej Seremet i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski. Obaj wnioskowali o uznanie ważności wyborów.
Posiedzenie sądu zakłóciło dwóch mężczyzn, których protesty wyborcze SN odrzucił. Krzyczeli: „Skandal!”. Jeden z nich wykrzykiwał, że „Bronisław Komorowski popełnił przestępstwa urzędnicze”. Negowali prawo sędziów Sądu Najwyższego do ogłoszenia uchwały. Kiedy nie reagowali na wezwania do zachowania spokoju, sąd wezwał do usunięcia ich z sali. Polcija zamiast usunąć awanturników wdała się z nimi w dyskusję. W tej sytaucji sąd ogłosił przerwę. Po niej sąd ogłosił ważność wyborów.
Wszystkich protestów wyborczych wpłynęło do SN 378. Spośród nich 131 wniesiono po terminie lub miały inne uchybienia formalne i sąd pozostawił je bez rozpoznania. 210 protestów dotyczyło nieogłoszenia stanu nadzwyczajnego na terenach dotkniętych powodzią. 233 protestów SN uznał za nieuzasadnione. 14 częściowo lub w całości uwzględnił, ale uznał, że opisane w nich nieprawidłowości nie miały wpływu na końcowy wynik wyborów. Zaprzysiężenie Bronisława Komorowskiego na prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym ( owspólne posiedznei parlamentu czyli izby nizszej Sejmu i izby wyższej Senatu) ma się odbyć 6 sierpnia.
Uchwała Sądu Najwyższego
Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2010 r. na podstawie art. 129 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 76 ust. 1 i 2 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lipca 2010 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 122, poz. 828) podjął uchwałę, w której stwierdził ważność wyboru Bronisława Marii Komorowskiego na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego dnia 4 lipca 2010 r.
X X X
Tego samego dnia Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą ważność wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 oraz w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30, których wyniki zostały podane w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …