Najnowsze informacje

Trudna dola aplikantów

MS opublikowało komunikat w związku z informacjami, zawartymi w mediach na temat aplikantów w sądach.

Chodzi o artykuły pt. ?Aplikanci z trzech lat nie zostaną sędziami? oraz ?Sędziowie przeciwni reformie?, opublikowanych w ?Dzienniku Gazecie Prawnej?. Oto treść komunikatu: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. ? Prawo o ustroju sądów powszechnych (w brzmieniu obowiązującym przed jej nowelizacją przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury) przewidywała, że na stanowisko sędziego sądu rejonowego mógł być powołany ten, kto ? po spełnieniu innych wymagań ? zajmował stanowisko asystenta sędziego lub referendarza sądowego co najmniej przez sześć lat.
Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zawierała regulację przejściową obniżającą wymagania w tym zakresie, której wprowadzenie związane było z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie asesorów sądowych i obawami wielu środowisk, że brak będzie kandydatów na zwalniające się stanowiska sędziowskie. Przepisy przejściowe, obniżające dotychczasowe standardy wymagań, zapewnić zatem miały dopływ kandydatów do pełnienia urzędu sędziego po wyroku Trybunału. W projekcie ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw zaproponowano uchylenie regulacji przejściowej, zawartej w przepisach art. 65 ust. 3-7 i art. 67 ust. 3 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, przepisy te bowiem spełniły już swoją rolę, a dopływ kandydatów jest już ustabilizowany. Utrzymywanie regulacji przejściowej straciło więc uzasadnienie i obecnie, w interesie wymiaru sprawiedliwości, niezbędny staje się powrót do takich samych standardów w zakresie wymaganej praktyki zawodowej dla wszystkich ubiegających się o urząd sędziego referendarzy sądowych i asystentów sędziów. Do projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona zostanie dodatkowa korekta przepisów art. 61 ustawy ? 2 Prawo o ustroju sądów powszechnych, umożliwiająca wszystkim referendarzom sądowym i asystentom sędziów ubieganie się o stanowiska sędziowskie, w tym także tym referendarzom sądowym i asystentom sędziów, którzy ukończyli aplikację sądową lub referendarską na poprzednich zasadach.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …